Teleskop i oprema

Sve snimke i promatranja od 1996. godine do rujna 2002. ucinjeni su sa Celestronom Celestar 8. Prvo na standardnoj, vilicastoj montaži, a od 2000. godine na Losmandy GM 8 montaži i u opservatoriji na Kamenjaku